Browsing "Older Posts"

Bạn đang ở danh mục Bệnh Tật
  • Bệnh loạn sản xương hông ở Chó

    By Nhà Chiêm Tinh → Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015
    Một trong những căn bệnh nghiêm trọng đối với loài chó là chứng bệnh loạn sản xương hông ở chó, đây là chứng bệnh phổ biến nhất ở các giống chó, đặc biệt trong giai đoạn phát triển của chó, căn bệnh này sẽ ảnh hưởng đến hệ xương khớp của vật nuôi gây nguy hiểm đến sức khỏe của chó. Để có thể phát hiện được bệnh tình của vật nuôi, bạn cần tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến bệnh loạn sản xương hông ở chó.

    Bệnh Loạn Sản Xương Hông Ở Chó
    Bệnh Loạn Sản Xương Hông Ở Chó